Butikskonsult

Vågar


Vi erbjuder ett stort sortiment av vågar: fristående, rullbandsvågar, packvågar
och vi erbjuder även reservdelar till diverse vågar.
Kontakta oss för mer information om utbudet eller för service eller reparation på 070 576 16 30.

Övervakning2